Jäsenistö Toimintasuunnitelma Historia Veteraanijärjestöt Kuvagalleria Yhteystiedot
 

Paluu etusivulle

Paluu etusivulle

Palveluopas:

Toiminnanjohtaja Riitta-Leena Heinonen on tavoitettavissa puhelimitse puh 0443726941.  Numeroon voi jättää myös viestin tai yhteydenottopyynnön.
Sähköpostiosoite:riittaleena.heinonen@gmail.com
Toiminnanjohtaja tekee myös kotikäyntejä tai tapaaminen voidaan sopia toimistoon.
Koska vammaprosentti on ratkaiseva  korvausten, kuntoutuksen ja palvelujen osalta,
on hyvä ottaa yhteys toiminnanjohtajaan  ja selvittä mahdollisuudet. Hän avustaa anomusten osalta
ja yhteydenpidossa eri viranomaisiin.

Neuvontapalvelu:
Toiminnanjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä  Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvoja  kanssa. ( puh 0407401845  )  He yhdessä  huolehtivat siitä, että jokainen osaston jäsen ja  puolisojäsen saa ne korvaukset, joihin he ovat oikeutettuja sekä antavat tarvitessaan asianmukaisia neuvoja eri palvelumuotojen käyttämiseksi. Yhteistyössä piirin korjausneuvoja Ismo Kortmanin kanssa annetaan neuvoja ja apua asunnon muutos- ja korjaustöissä, joilla  tuetaan kotona asumisen mahdollisuutta

Kotiaputoiminta:
Niille, joiden vammaprosentti on vähintään 10% kaupunki järjestää ja valtio kustantaa kotiapupalvelut. Näihin kuuluvat ateria-, siivous-, kuljetus- ja pyykinpesupalvelut sekä kotisairaanhoito.
Kaupunki on velvollinen tekemään kotipalvelukartoituksen 7 arkipäivän sisällä pyynnöstä
Pyyntö osoitetaan oman alueen sosiaalityöntekijälle. Koska työntekijät vaihtuvat, on syytä soittaa Varkauden kaupungin puhelinvaihteeseen numero:  017- 579411 tai ottaa yhteyttä osaston toiminnanjohtajaan.
Puolisojäsnet saavat halutessaan siivousapua 3tuntia kuukaudessa oma vastuuosuus on 12 € tunnilta/ siivooja
Ikkunan pesu suoritetaan  asiakkaan haluamana ajankohtana omavastuuosuus sama kuin kotisiivouksessa ja rajoitus 3tuntia/vuosi..
Omavastuuosuus laskutetaan asiakkaalta. Omavastuuosuus on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoinen.
Palvelun tarjoaa SOL-Palvelut Oy  Palvelu tilataan numerosta 0403546008 Kati Hämäläinen


Avo-ja laitoskuntoutus
Sotainvalidin avokuntoutus edellyttää hoitomääräystä.
Vamma-asteesta riippuen kuntoutuksen maksaa valtiokonttori.
 Varsinaisille jäsenille, joiden vamma on alle 10%,  maksaa osasto  korvausta vuosittain talousarvion suomissa puitteissa. Palvelun antajan tulee kuitenkin olla ammattihieroja. Päätöksen korvauksen suuruudesta tekee johtokunta vuosittain. Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan!

Puolisojäsenten  laitoskuntoutus riippuu  puolison vamma-asteprosentista,  joten asian selvittämiseksi on syytä olla yhteydessä toiminnanjohtajaan.
Mikäli puolisolla tai leskellä on oma  rintamatunnus , hänellä on mahdollisuus saada omaa kuntoutusta. Pyydetään ottamaan yhteyttä oman veteraanijärjestön kuntoilusta vastaavaan.
Lääkärintodistus tarvitaan. Sotatoimialueella palvelleilla lotilla ja nyt myös ns. pikkulotilla on mahdollisuus saada kuntoutusta  Lotta-Svärd järjestön kautta.
Sotainvalideilla on mahdollisuus vuosittaiseen  laitoskuntoutukseen. Jos se halutaan vaihtaa avo-tai kotikuntoutukseen edellytetään lääkärin hoitomääräystä..
Parhaiten asia hoituu  ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan tai palveluneuvojaan.


Yli 10%- sotainvalidit voivat saada anomuksesta tarvittaessa ns. intervallijaksoja.
Valtion korvaaman pysyvän palveluasumisen/tehostetun palveluasumisen prosenttiraja on  10% .Laitoksen tulee olla valtiokonttorin hyväksymä .

Jalkahoito
Sotainvalidille, jonka vamma-aste on vähintään 10%, kuuluu  kolme jalkahoitokertaa vuodessa.
 Kun valtiokonttori on kerran antanut asiaa koskevan  maksusitoumuksen , on se jatkuvasti voimassa, joten sitä ei pidä luovuttaa jalkahoitajalle.   Palvelun antajan tulee olla ammattijalkahoitaja.
Hoitokorvaus koskee korvatun sotavamman tai- sairauden  edellyttämiä tutkimuksia, lääkkeitä ja apuvälineitä.

Sairausapulisä
eli kulukorvaus siviilisairauskuluista koskee vähintään 20% sotainvalideja. Nämä kulut voivat koskea myös puolisoa.  Valtiokonttori maksaa jälkikäteen  ja edellyttää  hakemusta.
Anomuksen tekemiseen on tullut muutoksia. Palveluneuvoja ja toiminnanjohtaja avustavat asian hoidossa.
Korvauksella on vuosittainen enimmäismäärä ja se on ansiosidonnainen.


Lääkärintarkastus
VK kustantaa yleisen terveydentilan tarkastuksen määräajoin ja erikoistutkimuksen kun siihen lääkäri toteaa erityisen syyn.
Maksusitoumus on haettava ennen erikoistutkimusta.


Silmälääkäri-  PSA-tutkimus  korvataan kahden vuoden välein. Maksusitoumus on haettava etukäteen.
Kuulotutkimusten ja välineiden hankinnan ja huollon suhteen on tullut muutoksia.
Pyydetään ottamaan yhteyttä palveluneuvojaan tai toiminnanjohtajaan.
Terveyskeskusmaksua  ja poliklinikkamaksuja Varkaudessa
 ei peritä veteraanitunnuksen omaavilta


Merkkipäivät.
Osasto muistaa jäseniään   tervehdyskäynnillä, mikäli vastaanotto järjestetään.  Kaikille lähetetään onnittelukortti.

Kuoleman kohdatessa.
pyydetään mahdollisimman pian ottamaan yhteyttä osaston toiminnanjohtajaan. Hän voi hoitaa omaisten puolesta ilmoittamisen valtiokonttoriin ja piiriin.  Samalla saadaan nopeasti mahdollinen huoltoeläkeanomus ja muut anomukset lähtemään.
Vähintään 20%:n sotainvalidin kyseessä ollen, valtiokonttori maksaa hautausavustuksen.
Poisnukkuneen jäsenen omaisten toivomuksen mukaan annetaan maksutta hautakivilaatta tai uurnatunnus ja osallistutaan siunaustilaisuuteen, jossa lasketaan   havuseppele. Seppele lasketaan aina viimeisenä kukkatervehdyksenä arkun jalkopäähän ja seppeleen laskun jälkeen soitetaan Oi kallis Suomenmaa, saattoväki seisoo seppelettä laskettaessa ja kuuntelee seisoillaan em. kappaleen.
Muista  sotainvalideja koskevista tukimuodoista  ja korvausmahdollisuuksista
pyydetään ottamaan yhteyttä  osaston toiminnanjohtajaan.


Yhteydenpito jäseniin:
Sotainvalidi-lehti tilataan kaikille osaston varsinaisille jäsenille, puolisojäseniksi liittyneille leskille sekä tukijäsenille johtokunnan päätöksen mukaan.
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan  jäsenkirjeillä ja tarpeen mukaan Warkauden lehdessä ja sinun Savossa.
Henkilökohtaisissa asioissa yhteydenpito tapahtuu puhelimella, sähköpostilla, kirjeellä tai tapaamisena toimistossa, myös asiakkaan kotona.


Virkistystoiminta:
Järjestetään virkistystoimintaa yhdessä veljesjärjestöjen kanssa  ja osallistutaan eri yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. Virkistystoimintaa järjestetään pääsääntöisesti omakustannushintaan
Toimintasuunnitelman tapahtumakalenterista voi katsoa vuoden menovinkit.