Jäsenistö Toimintasuunnitelma Historia Veteraanijärjestöt kuvagalleria yhteystiedot
 

Paluu etusivulle

PUHEENJOHTAJIEN KOTISIVUT


Yleistietoa pähkinänkuoressa:
Sotavuosina  1939-1945 kutsuttiin palvelukseen  630 000 asevelvollisesta.  Nuorimmat olivat  17- vuotiaita vanhimpien täyttäessä  60v.
Näissä sodissa kaatui 90000 . Heitä kutsutaan sotasankareiksi. Pysyvästi vammautui 95000. He ovat sotainvalideja.
Rintamaolosuhteissa  palveli  tämän lisäksi  noina vuosina 68000 naista.  Punainen Risti, Sotilaskotiliitto ja Lotta Svärd ry. kouluttivat  näitä vapaaehtoisia naisia erilaisiin tehtäviin.
Suomen väkiluku oli   tuolloin alle 4 miljoonaa.
Miesten sotiessa    naiset joutuivat tekemään kotirintamalla työt ja huolehtimaan sotatarviketeollisuudesta.
V 2016   sotiemme veteraaneja oli vielä elossa  20000, näistä sotainvalideja n 2000, rintamaveteraaneja 5000 ja sotaveteraaneja 23000. Veteraanien keski-ikä on lähes 93v.

Hopeasta valmistettu Rintamapalvelun Tammelehvä- merkki  on ollut jo liki30 vuotta  kaikkia sotiemme veteraaneja yhdistävä tunnus. Se ydistää niitä miehiä ja naisia, jotka palvelivat rintamaolosuhteissa  vuosina  1939-1945 . He ovat  sotiemme veteraaneja.
Heidän nuoruudessaan käydyt sodat on historiankirjoitus nimennyt seuraavasti:

Talvissota 30.11.1939- 13.3.1940
Se kestin 105 päivää, jota seurasi ns. välirauhan aika.
Se päättyi 25. kesäkuuta 1941, jolloin alkoi   jatkosota. Sitä kesti syyskuun viidenteen päivään v 1944 ,  siis yli kolme vuotta.
Rauhan aika ei kuitenkaan koittanut jatkosodan päättyessä. Jo kymmenen päivää  myöhemmin,  levottomat olot jatkuivat vaiheena, joka tunnetaan  Lapinsotana.   Aina tähän päivään  jatkunut rauhanaika alkoi 27.4. 1945.
Tuo päivä on  siis  Suomen puolustusvoimien viimeinen sotapäivä. Sota-aikaa kesti   viisi vuotta ja viisi kuukautta. Sotiemme veteraanien ansiota pitkälle on, että  Suomi säilytti itsenäisyytensä. Tästä syystä heitä usein juhlapuheissa nimitetään kunniakansalaisiksi.


Vuonna 1987,kun  Suomi täytti 70v,  huhtikuun 27. päivää alettiin viettää  kansallisena veteraanipäivänä. Juhlan luonne ei ole voitonjuhla, vaan rauhanomainen kaikkien veteraanien yhteinen, arvokassisältöinen päivä
Historiallisista syistä on  kolme eri veteraanijärjestöä:
Niiden  tehtävänä  on ajaa veteraanien etuja ja  tukea eri tavoin heitä, heidän puolisoitaan ja leskiään.

Sotainvalidit      

Sotainvalidi on sodassa   pysyvästi kerran, joku  useammankin  kerran,  vammautunut sotilas.
Hänellä on vammatunnus.   Heidän järjestönsä  Sotainvalidien Veljesliitto ry on yli 70v vanha.   Se perustettiin  elokuun 18.päivänä vuonna  1940 ja on siis  vammaisjärjestö.  
Sotainvalidien Veljesliiton logossa katkennut miekka kuvaa pysyvää sotavammaa. Katkennutta miekkaa ympäröi   voiton seppele.  Puna-valkea väritys  kuvaa suomalaisen sotilaan veripisaroita valkoisella hangella.
Lisätietoa: SotainvalidienVeljesliitto.fi
Sotiemme veteraanit ovat itse valinneet kahdesta seuraavasta järjestöstä sen, joka  vastaa   parhaiten heidän  ajatusmaailmaansa. Myös useimmat sotainvalidit ovat lisäksi  liittyneet    jäseniksi joko sota- tai rintamaveteraaneihin

   Sotaveteraanit

Sotaveteraaniliittoon( perustettu   25. huhtikuuta vuonna 1964)  kuuluvia jäseniä kutsutaan sotaveteraaneiksi. Sotaveteraani palveli kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena sotilaana vuosien 1939-1945 sodissa.
 Sotaveteraaniliitto ry:n  logossa on lumipukuinen mies puolustusmuurin takana puolustamassa maataan idästä uhkaavalta vaaralta. Katse on oikeaan päin, siis kartalla itään.
Lisätietoa : www. Sotaveteraaniliitto.fi 

  Rintamaveteraanit

Rintamaveteraaniliiton ( perustettu   5. huhtikuuta vuonna 1964 ) jäseniä kutsutaan rintamaveteraaneiksi.
He ovat aivan samoin kuin sotaveteraanit toimineet maata puolustaen  sotatoimialueilla.
Rintamaveteraaniliitto ry:n logossa on  V= veteraani. Sen toisessa sakarassa on suomalaisen sotilaan kesälippalakki. Sitä kutsuttiin aikoinaan  myös verikauhaksi. Toisen sakaran  rauhan liekki valaisee koko maapalloa
Lisätietoa : www. Rintamaveteraaniliitto.fi
Oli olemassa myös Rintamanaisten liitto v 1980-12013

Rintamanaiset 

Rintamanaisten Liitto ry perustettiin v1980.  Siihen kuuluvat rintamapalvelutunnuksen saaneet naiset, jotka sotien 1939-1945 aikana palvelivat rintamaolosuhteissa erilaisissa tehtävissä. He toimivat mm. sairaaloissa sairaanhoitajina, apusisarina, suorittivat ilmavalvontaa, olivat muonitustehtävissä. Tämä liitto lakkautettiin v 2013, jonka jälkeen järjestön jäsenet ovat liittyneet  joko sota- tai rintamaveteraaneihin
Lisätietoa: www. Rintamanaisten liitto.fi


Lotta Svärd- järjestö  toimi 1920-1944


Se toimi suomalaisten naisten vapaaehtoisuuteen perustavana maanpuolustustyön tukijärjestönä.
Sen jäsenet toimivat sota-toimialueella ja kotirintamalla monissa eri tehtävissä. Kotirintamalla toimi myös suuri joukko ns. pikkulottia. Se on vuodesta 1994 toiminut Lotta Svärd- säätiön nimisenä tukien jäsentensä hyvinvointia.

Varkaudessa on kolme  sotiemme veteraanien  järjestöä.

Varkauden Sotainvalidit ry  (Perustettu 18.9.1940.)
postiosoite: Kauppakatu 63 as 12  78200 Varkaus
toimisto Savontie 3 auki sopimuksen mukaan.
kotisivut www.varkaudensotainvalidit.net
puheenjohtaja Reino Eskelinen   puh 0443738625
toiminnanjohtaja Riitta-Leena Heinonen puh 0443726941
varapuheenjohtaja Aate Eskelinen  puh 0409312249

Varkauden Rintamaveteraanit ry ( perustettu 27.11. 1964)
postiosoite:  Lehtoniementie 29 78200 Varkaus
puheenjohtaja   Juha Koivula puh 0452580420
varapuheenjohtaja Aulis Huttunen puh 0405782333
sihteeri Aimo Semi  puh  0407223477
rahastonhoitaja Pirkko Janhunen puh 0407042900

Varkauden Sotaveteraanit ry   (    27.2.  1966  )
postiosoite: PL 223 78201 Varkaus
puheenjohtaja   Matti Jaatinen  0405449405
sihteeri Veijo Glumerus 040738420


Veteraanijärjestöjen yhteinen perinnehuone sijaitsee Varkauden ev.lut. seurakunnan tiloissa osoite Savontie 3. Hannun salin viereinen huone. Sisäänkäynti on  kirkon puolelta. Perinnehuone  toimii yhteisenä kokoustilana ja sinne kootaan sotiemme veteraaneihin liittyvää aineistoa.  Rintama- että sotaveteraanit säilyttävät siellä käsiarkistoaan. Sama tila toimii sotainvalidien avoinna olevana toimistona.


Järjestöt ottavat vastaan  sotiin 1939-1945 liittyvää aineistoa:

Sotiemme veteraanien saamia ansio- ja kunniamerkkejä, jotka on myönnetty heille joko sota-aikana tai sen jälkeen Sotainvalidien Veljesliiton, Rintama- tai Sotaveteraaniliiton toimesta.

Myös Sotainvalidien Veljesliiton, Rintama- ja Sotaveteraaniliiton myöntämiä pienoislippuja.

Kaikista huomionosoituksista toivomme saavamme tiedon, milloin huomionosoitus on vastaanotettu ja saajan henkilötiedot.

Sota-aikana tehtyjä  pienehköjä  puhdetöitä, jotka ovat asianmukaisessa kunnossa.

Valokuvia vain, mikäli niissä on tiedot kuvan ottopaikasta—ajasta ja keitä kuvissa on.

Tilastotietoa Varkaudesta ajankohta 31.12.
vuosi

kela
rintama-lisä+ylim.
lisän  saajat

kela
vain rintama-
lisän
saajat

sota-
invalidit

rintama-
veteraanit

sotave-
teraanit

vars. jäseniä
yht.

2005

391

209

69

107

176

352

2006

351

196

66

86

152

304

2007

302

171

57

75

143

275

2008

263

149

48

70

131

249

2009

229

112

44

59

122

225

2010

204

99

34

45

107

186

2011

178

87

30

39

90

159

2012

152

76

26

33

83

142

2013

134

66

22

32

80

134

2014

115

55

17

23

71

111

2015

98

53

16

18

62

  96

2016

83

33

13

17

48

   78

2017

72

34

12

13

42

67

2018

51

23

6

9

30

45

  Ero johtuu siitä, että  sotilasinvalidit ja mahdolliset osastoihin kuulumattomat  kuuluvat Kelan tilastoon, mutta eivät ole sotiemme veteraaneja.

 

Yhteistyö viime vuosina

2018

2017

2016

2015

Varkauden veteraanijärjestöjen vuosien varrella tekemään yhteistyöhön voit tutustua täällä.